Hedret for lang og tro tjeneste

Cam Nguyen har arbeidet hos oss i 25 år. Vi ønsker å sette pris på våre medarbeidere, og har anerkjent henne for lang og tro tjeneste. Hennes bidrag med videreutvikling, og innsats har satt spor hos oss og bidrar til positivt arbeidsmiljø.

Kristine Abrahamsen