Ildsjel

Ildsjel-prisen tildeles Bjørn Arve som har enorm lang fartstid i bransjen og har vært en del av Matbørsen-laget fra de første kapitlene ble skrevet. Han har vært med på både oppturer og nedturer, og skifte fra den manuelle produksjon til det digitaliserte.

Det betyr at han i stor grad har bidratt til gjennomføring og at vi har lykkes hos oss de siste årene. Endringsprosessene hos oss har også resultert i at han hele tiden har fornyet kunnskapen din og satt den inn i nye arbeidsoppgaver hele veien.

Vi vil beskrive ildsjelen som svært tilpasningsdyktig, lærevillig, godt likt av kolleger og lojal.

Kristine Abrahamsen