Mattrygghet

Mattrygghet

Trygge produkter gir trygge forbrukere

Det er et økende fokus på matens kvalitet og trygghet rundt produksjon. Forbrukerne blir stadig mer bevisst, og stiller krav til kvalitet på produktene de kjøper, i tillegg til informasjon om blant annet ingredienser og opprinnelse.

Alle produktene fra MatBørsen skal forbrukerne være sikre på at er helsemessige trygge og oppfylle alle offentlige krav. Vi jobber etter mattrygghetsstandarden ISO 22000. MatBørsen har jevnlig oppfølging og kjører interne revisjoner for å sikre at systemet blir forstått, etterlevd og videreutviklet.

Vi jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid og risikovurderer våre prosesser fra råvarer til ferdig produkt og transport. Vårt mål er at forbrukere og kunder skal få produkter som både er og oppleves som trygge.

ISO 22000 Sertifikatet