MatBørsen

MatBørsen

Bedriftens idé har fra starten av vært å produsere serveringsklare retter og måltidsløsninger av høy kvalitet som er tilpasset markedets behov. I dag er MatBørsen 100% eid av NorgesGruppen ASA. Vi er Norges største produsent av spiseklare ferdigretter, i tillegg står vi bak NorgesGruppen egen serie av ferdige måltidsløsninger Fersk & Ferdig.

Bærekraft

MatBørsen har som en del av NorgesGruppen en langsiktig ambisjon om å være bærekraftig og bli klimanøytrale innen 2025. Et miljøvennlig Norge MatBørsen ønsker å bidra til å kutte utslippene av klimagasser og redusere miljøbelastningene, ved bruk av miljøvennlig transport, reduksjon av matsvinn, reduksjon av plast og bruk av miljøvennlige produkter. For å redusere plastforbruket på emballasje har vi gått over fra å levere i fat til dyptrekkposer. Dette ga en besparelse på drøye 40 tonn på fjorårets produksjonsvolum. I år forventer vi å spare ytterligere 50-60 tonn plast.
bilde

Sunnere Norge

Målet er å gjøre det enklere å spise sunnere og styrke folkehelsen. Dette gjør vi blant annet ved å redusere salt, sukker og mettet fett i sortimentet. Vi skal sikre et trygt mattilbud, og bidra til at det er enkelt å leve sunt, med et forbruk som er bærekraftig over tid. 15% av omsetningen vår skal være nyheter. I produktutviklingen vår har vi fokus på å inspirere kundene til et velsmakende, variert og sunt kosthold og tilrettelegge for gode og sunne valg i butikkene. Dette inkluderer økt satsing på nøkkelhullmerkede produkter og reduksjon av salt og mettet fett. MatBørsen er medlem av saltpartnerskapet som betyr at de fleste serveringsklare rettene inneholder under 0,8 gr. salt, og alle våre farseprodukter har under 1,7 gr. salt.
bilde

Mangfold

Mangfoldet vårt gjør oss mer innovative, kreative, og det er gøy å spille på lag når vi er så forskjellige. Hos oss så blir alle respektert for den de er uavhengig bakgrunn. Mangfold hos oss handler om etnisitet, alder, erfaring, kjønn, funksjonsevne og kompetanse. Så gjelder det og se disse ulikhetene og bruke det til å lage gode team, slik at vi lykkes sammen!

bilde

Engasjert

bilde

Effektiv

bilde

Ansvarsbevisst

bilde

Endringsvillig