Personvernerklæring

Etter personvernlovgivningen er MatBørsen AS behandlingsansvarlig for personopplysninger som selskapet behandler. MatBørsen AS har org.nr 974 274 213 og adresse Borgeskogen 38, 3160 Stokke.

Kontaktopplysninger: telefon 33 74 43 00, e-post epost@matborsen.no

Generell kontakt
Tar du kontakt med oss på telefon eller e-post behandler vi opplysningene om deg på en sikker måte og i tråd med hva henvendelsen gjelder.

Leverandører og samarbeidspartnere
Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner for samhandling med leverandører og andre samarbeidspartnere. Lagringstid vil variere ut fra samarbeidets art, behandlingskategori og eventuell berettiget interesse i å dokumentere relasjoner.

Vår nettside
På vår nettside matborsen.no bruker vi informasjonskapsler, eller cookies. MatBørsen AS lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i søkeverktøyet Matomo. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, som f.eks. til IP-adresser.

MatBørsens sider på Facebook, Instagram og LinkedIn.
MatBørsen har selskapsside på Facebook. Matbørsen AS bruker sidene slik at du kan stille spørsmål og gi kommentarer. Når du besøker siden kan personopplysninger om deg bli behandlet. Vi har videre tilgang til statistikk og systematiserte oversikter over innlegg på vår Facebook-side gjennom standard Facebook-verktøy. Vi bruker ikke opplysninger fra dine innlegg til andre formål enn å svare eller annen behandling som fremgår av aktiviteten på siden. Merk at du som Facebook-bruker må forholde deg til Facebooks brukervilkår og personvernerklæring når du besøker vår selskapsside og for eksempel legger ut innlegg. Vi oppfordrer deg til å lese disse vilkårene nøye.

MatBørsen har også selskapssider på Instagram og LinkedIn. Direkte henvendelser vil bli besvart av oss. Generelt er det brukervilkårene for hvert av de sosiale mediene som gjelder for din aktivitet. Du har selv ansvar for innlegg og at rettigheter er i orden for bilder du legger ut. Skulle MatBørsen ønske å bruke bilder du har lagt ut, vil dette bare skje etter separat avtale med deg.

Ekstern varslingsordning
MatBørsen ønsker at å få beskjed om opptreden fra våre ansatte eller partnere i strid med loven eller våre etiske retningslinjer. Varsler kan gis direkte til vår juridiske avdeling eller gjennom tredjepart EY. EY er underlagt strenge sikkerhetskrav til sin tekniske og organisatoriske løsning, og behandlingen er regulert i en databehandleravtale. Håndtering av varsler kan innebære behandling av alle typer personopplysninger, inkludert særlige kategorier av personopplysninger. Grunnlaget for å behandle personopplysninger i varslingssaker er berettiget interesse eller at slik behandling er nødvendig for å oppfylle MatBørsens rettslige forpliktelser, herunder arbeidsrettslige plikter og rettigheter, eller nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav. Hvor lenge opplysninger knyttet til varselet vil bli lagret, beror på varselets karakter og resultatet av undersøkelsene av varselet

Databehandlere og utlevering
MatBørsen kan bruke andre virksomheter til å behandle selskapets personopplysninger. Slike forhold er regulert i databehandleravtaler. Viktigste databehandlere er:
• NorgesGruppen Data, et heleid selskap i NorgesGruppen, for basis IT-plattform og drift. For behandling av opplysninger om leverandørenes kontaktpersoner har NorgesGruppen Data følgende underleverandører:
• Salesforce og Microsoft. Opplysningene lagres i Europa. For eventuell fjerntilgang fra tredjeland ligger EUs standardavtaler til grunn.
• EY, for ekstern varslingsordning Utlevering av opplysninger til andre behandlingsansvarlige kan skje dersom lovgrunnlag foreligger, for eksempel ved pålegg fra offentlige myndigheter.

Rettigheter og klageinstans
Du har rett til innsyn, retting og sletting i tråd med gjeldende personvernlovverk. Har du spørsmål til hvordan MatBørsen AS behandler dine personopplysninger, send e-post til epost@matborsen.no og merk e-posten med «Personopplysninger» i tittelen.

Du kan klage på behandlingen til Datatilsynet. Du opplysninger om hvordan på www.datatilsynet.no.